Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Slovník pojmů

Slovník pojmů

Když si nevíte rady


FLS Technologie

Technologie FLS je technologií jednokotoučového rozmítání, při které jde hlavně o flexibilitu a přesnost řezu. V současnosti vyrábíme jednokotoučové rozmítací pily FLS ECO a FLS ARROW

Kladka

Kladka je volně otočné kolo uložené na hřídeli. Po obvodě kola je vytvořena drážka pro vedení provazu, lana nebo řetězu. Kladka může být upevněna na nějaké konstrukci (pevná kladka), anebo zavěšena na laně (volná kladka). Pevná kladka umožňuje volný pohyb lana, případně vozíku po lanu jako u lanovky. Umožňuje také změnu směru pohybu lana a tím i působení síly, kterou lano přenáší. Volná kladka zdvojnásobuje sílu, která na lano působí, musí ovšem působit po dvojnásobně delší dráze. Spojením pevné a volné kladky, případně několika takových párů, vzniká kladkostroj. Kladka patří mezi jednoduché stroje.

Lanová dráha

Lanová dráha (lanovka) je dráha, jejíž vozidla se pohybují po šikmé nebo vodorovné trase a jsou poháněna pomocí tažných lan. U některých druhů lanovek jsou vozidla (jako vozidla se označují i sedačky) zavěšena na nosných lanech. Slouží k dopravě, je-li třeba překonat velký výškový rozdíl, ale často i lanovka sama je turistickým lákadlem a jízda lanovkou je považována za nevšední zážitek. Lanová dráha má vždy nejméně dvě stanice, horní a dolní. Některé lanové dráhy mohou mít na trase jednu nebo více mezistanic.V Česku se na lanové dráhy vztahuje Zákon o dráhách. Vagony, kabiny, gondoly i tyče se sedačkami jsou z terminologického hlediska považovány za vozidla.Lanové dráhy zároveň patří do kategorie dopravních prostředků, která se souhrnně označují zvihadla.

Otačeč paketu WST 1200

Otačeč neboli obraceč slouží k převrácení paketů prismat, desek a dýhy. Nahrazuje těžkou fyzickou práci. Využití nalezne hlavně tam, kde je potřeba sušení a aklimatizace materiálu po sušení.

Stroj

Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřuje své síly a možnosti. Stroje neobyčejně ulehčily a zrychlily lidské činnosti v nejrůznějších oborech a významně se podílejí na bohatství moderních společností. Od jednodušších nástrojů se liší větší složitostí a často i tím, že mají vlastní pohon čili využívají jiné než svalové energie. Jednoduché stroje jsou mechanická zařízení, která transformují mechanické síly a zachovávají si tradiční název, ačkoliv jsou to vlastně nástroje. Energetické stroje slouží k přeměně jednoho druhu energie (např. gravitační, chemické) na jiný, nejčastěji na točivý mechanický pohyb (motory).[1] Výrobní stroje se podílejí na výrobě různých statků, dopravní stroje obstarávají dopravu a podobně. Od 20. století nabývají na významu automatizované stroje, které "mechanizují" i řízení výrobních a jiných strojů.

SMPA

Sbíjecí automat na výrobu palet, název je zkratkou od Störi Mantel Paletovací Automat. Jednoduše lze označit také jako sbíječka, stroj na výrobu palet, paletovací stroj, atd. V současné chvíli vyrábíme stroj SMPA 500.2 ED s eletromechanickým pohonem. Sbíjecí automat může pracovat samostatně, nebo může být součastí kompletní linky na výrobu palet či vysokokapacitní linky na výrobu palet.

SMHC

Vysokokapacitní linka na výrobu palet SMHC Line (Störi Mantel High Capacity Line) je linka na výrobu palet s kapacitou okolo 2 000 ks palet za směnu (8 hodin). Výrobní linie obsahují volitelně linku na opracování SMOP a a stohovač SMPS. Velkokapacitní linka může být sestavena v různých modifikacích dle přání zákazníků.

UKS

Podstolní zkracovací pily UKS (UntertischKappSägen) jsou určeny pro krácení omítaného i neomítaného řeziva a jiných materiálů (třískové a vláknité desky, plasty, sendvičové panely). Materiál lze krátit jednotlivě nebo v pakety. Lze dodat s pneumatickým nebo hydraulickým zdvihem pilového kotouče. Možnost dopravníků na vstupu i výstupu.

Nenašli jste, co hledáte?

Vyplňte prosím pole jméno

Vyplňte prosím pole telefon

Špatný formát telefonu

Vyplňte prosím pole e-mail

Špatný formát e-mailu

Vyplňte prosím pole text

Děkujeme, Vaše zpráva byla odeslána