Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Manipulátory, otačeče

Manipulátory, otačeče

Rozebírač hrání SM-RH

ROZEBÍRAČ HRÁNÍ je určen k separování jednotlivých vrstev materiálu, a to dřevěných desek, či prizem z hráně. Pro bezchybně fungující separování je NUTNÉ, aby mezi každou vrstvou byly proložky. Daná mechanizace nahrazuje ruční rozebírání materiálu, které je pro pracovních značně fyzicky namáhavé.

Informace o produktu

Technologicky se zařízení uplatní všude tam, kde vstupují do výrobního procesu hráně řeziva. Hráně se uloží pomocí vysokozdvižného vozíku na příčný vstupní dopravník a slouží jako mezi zásoba z důvodu snížení četnosti navážení.

Rozebírač hrání je navržen tak, aby dávkoval materiál k dalšímu zpracování po jednotlivých vrstvách a kusech. Skládá se z příčného vstupního dopravníku, na který navazují zvedací vidle rozebírače hrání, který zvedá celou hráň do takové výšky, aby horní vrstva řeziva mohla plynule sklouznout na pádové zarážky, přitom dojde k propadu proložek. Pádové zarážky zastavují jednotlivé vrstvy řeziva a zabezpečují pozvolný skluz materiálu. Na výstupu z rozebírače je výstupní příčný řetězový dopravník se separátory, který dávkují jednotlivé kusy řeziva pro další operaci. Po rozmanipulování celé hráně materiálu se zvedací vidle vrátí do základní polohy a je možno cyklus opakovat. 

ČÁSTI STROJE:

1 - Vstupní příčný řetězový dopravník      

2 – Rozebírač hrání

3 - Zvedací vidle rozebírače hrání                

4 – Výstupní příčný dopravník se separátory