Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Podpora

Podpora

  


Projekt: "Rekonstrukce objektu společnosti Störi Mantel, s.r.o."

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016811   

Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce budovy ve vlastnictví společnosti Störi Mantel, s.r.o. Po realizaci projektu se výrazně sníží energetická náročnost objektu - dojde k celkovému snížení spotřeby energie na vytápění a k výraznému snížení tepelných ztrát.

 

Projekt "Výzkum, vývoj a konstrukce nové generace sbíjecích automatů na výrobu palet"

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_01/8/0004585 

Popis projektu: Předmětem projektu je výzkum a vývoj nové generace sbíjecího automatu pro výrobu palet, který bude nově postaven na modulární koncepci stroje. Součástí projektu jsou výzkumné a vývojové aktivity se zaměřením na dosažení velkokapacitního řešení stroje, řešení stroje pro výrobu palet atypických rozměrů a řešení stroje s vysokou flexibilitou. Variantní koncepce stroje umožní reagovat na individuální požadavky zákazníků a to dle typu výroby, ke kterému bude technologie sbíjecího stroje využívána.

Hlavní cíl projektu / operace:  Cílem předkládaného projektu je posílení tržní pozice společnosti na tuzemském trhu a zejména na zahraničních trzích a to prostřednictvím výzkumu, vývoje a uvedení na trh nové generace sbíjecích automatů na výrobu palet. Plánované výstupy projektu představují celkem 4 prototypy.

Projekt  Nový vakuový manipulátor společnosti STÖRI MANTEL, s.r.o."

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010159

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je inovace výrobního procesu a inovace produktu prostřednictvím pořízení několika technologií. Tyto budou sloužit k výrobě inovovaných vakuových manipulátorů. Realizace projektu přispěje ke zvýšení počtu zákazníků, ratu a konkurenceschopnosti společnosti.

Projekt "Podpora společnosti STÖRI Mantel, s.r.o. na zahraničních výstavách

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008911

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti STÖRI MANTEL, s.r.o. na zahraničních trzích, a to pomocí podpory účasti firmy na 2 mezinárodních veletrzích v letech 2017 a 2018. Výsledkem projektu bude propagace výrobků společnosti a proniknutí na nové trhy Německa, Francie, Rumunska, pobaltských a severských států. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.Na dané projekty je poskytována finanční podpora Evropské unie.