Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Krátící pily

Krátící pily

Optimalizační krátící pila KP 900 Easy Cut

Optimalizační pila KP 900 Easy Cut je určena pro dřevařské firmy, které zpracovávají masivní dřevo a kladou maximální důraz na kvalitu a výtěžnost své produkce. Slouží k vyřezávání vad a optimalizování fixních délek lamel při výrobě lepeného hranolu, spárovky, masivních nábytkových dílců, parket, podlahových desek, palubek, obalů atd..

Informace o produktu

Pevná a robustní konstrukce optimalizační pily zajišťuje přesné a rychlé krácení dřeva. Podávací zařízení posouvá krácený materiál k řezu s velkou rychlostí a přesností pozicování v rozsahu ±0,3 mm (±0,1 mm - opce). Obsluha pily provádí vizuální zhodnocení kusu a křídou značí místa s vadami. Materiál je ukládán na vkládací stůl stroje, kde dochází k automatickému načtení délky a označených vad. Tyto informace jsou zpracovány výkonným NC řízením stroje, které stanoví pořezový plán vloženého materiálu. Následuje automatický start a posouvání materiálu do řezu. Řezané díly na výstupu z optimalizační pily odpovídají požadavkům dle označených vad a zadaným fixním délkám materiálu.

Samozřejmostí jsou bezpečnostní prvky, které zajišťují bezpečnost práce na optimalizační pile. Stroj splňuje přísné požadavky na bezpečnost práce, vyplývající z příslušných nařízení a směrnic ES.

Popis stroje

Vkládací zařízení

délka vkládacího zařízení - dle požadavku zákazníka (3,2 m – 7,2 m)

pohonná jednotka AC SERVO – vysoká přesnost, dlouhá životnost, minimální hluk

lineární posuv pojezdového vozíku integrovaném na tuhém uzavřeném profilu, tlačná patka se zpětným posuvem, dlouhá životnost, snadná údržba

plynulá rychlost podávání 0 až 2 m/s, zpětná rychlost max. 3 m/s

volitelný boční přítlak vstupní/výstupní

dostatečný výkon zavažeče pro těžké dílce


automatické měření vstupní délky dřeva

automatický start posuvu zavažeče

boční náklon vstupního stolu 8°


Pila

pilový kotouč 350 - 600 mm (dle provedení standard/max)

výkon motoru 7,5 kW (opce 11 kW)

rychlost posuvu pily do řezu plynule regulovatelná

maximální rychlost řezu 0,1 s

elektronicky nastavitelná výška zdvihu pilového kotouče

horní přítlak řezaného kusu

tolerance max. přesnosti ±0,3 mm (opce ±0,1 mm)

ovládací panel – barevný LCD Touch Screen 15“

odhlučněné skříňové provedení

ovládací software SM OPTIMAL

boční náklon stolu krátící jednotky 8°


 Výstupní pásový dopravník - třídič

délka dopravníku pro třídění řeziva (dle požadavku zákazníka)

pneumatické třídiče sortimentů – vyražeče

programovatelné třídění jednotlivých délek

boční náklon třídícího pásu 8°


Základní funkce zařízení

Délková optimalizace

Na počátku se do kusovníku zadají délky a množství kusů požadovaného sortimentu. Tyto údaje můžeme následně aktivovat v programu optimalizace. Ta spočívá v kombinaci jednotlivých navolených délek řezaného sortimentu za účelem minimalizace odpadu.  Kusovník zároveň hlídá řezané množství materiálu a přeruší práci při dokončení úkolu v zadaném sortimentu. Pila automaticky odměřuje délku vkládaného materiálu, takže lze kombinovat více vkládaných délek bez nutnosti předchozího roztřídění. V programu lze nastavit požadovanou délku zařezání čel.

Na zadním pásovém dopravníku jsou polohy pro třídění podle délek řeziva. Jednotlivé vyražeče se spouštějí ve chvíli, kdy u nich je uříznutý díl zadané délky. Třídění je provedeno shozem do připravených boxů nebo na boční skluz.

Počet optimalizovaných délek je bez omezení.


Kvalitativní optimalizace 

Optimalizace řeziva podle kvality umožňuje využít pracovní cyklus předcházejících funkcí společně s možností zaznačit křídou vady řeziva. Obsluha provede vizuální zhodnocení kusu a fluorescenční křídou označí místa s vadami, které je nutno vyřezat. Křída obsahuje látku, kterou zaznamenává řídící systém pily. Přejezdem dorazu nad řezaným materiálem při zpětném pohybu se načtou aktuální polohy požadovaných řezů. Vzniklé díly v různých délkách mezi vyřezanými vadami jsou automaticky proměřovány a pomocí počítače rozřezány na fixní délky dle optimalizovaného řezného schématu. Kusovník určuje počet nařezaných kusů dané délky. Pokud nařezaný díl nesplňuje délku nejmenšího zvoleného sortimentu, odchází do odpadu.

Na zadním pásovém dopravníku jsou polohy pro třídění podle délek řeziva. Jednotlivé vyražeče se spouštějí ve chvíli, kdy u nich je uříznutý díl zadané délky. Třídění je provedeno shozem do připravených boxů.


Statistika

Součástí NC řízení stroje je statistika, která registruje počet nařezaných běžných metrů, množství kvalitních dílů i množství odpadu. Lze tak např. jednoduše porovnávat kvalitu vstupního dřeva od různých dodavatelů, vypočítat celkový objem vyrobených sortimentů (u shodných šířek) atd. Stroj zároveň eviduje skutečný pracovní čas, který může např. pro kontrolu pracovních výkonů využít vedoucí výrobního úseku.

Zároveň je možnost výstupu na tiskárnu a vzdálená správa řezání přes PC z kanceláře.


Kapacita výroby optimalizační linky

Kapacita výroby je určená rozměry zpracovávaného materiálu, jeho kvalitou a vyráběnými sortimenty. Pro výpočet lze použít údaje o průměrné rychlosti zavažeče 90 m/min. a rychlosti jednoho taktu řezu přibližně 0,5 sekundy.

Výkon pily určuje volba ze dvou nabízených variant  pily KP 900 Easy Cut:

(hodnoty udávají výkon z praktického využití pil u uživatelů našich strojů, nikoliv teoretický strojní čas, který je často prezentován zahraničními dodavateli - určeno pro materiál délky 5m, smrk, 30 x 90mm, 4 řezy na 1m)

S – standard    -   verze se standardní kapacitou – 500 - 600 m/1hod

Q – quick        -    verze pro maximální kapacity – 800 - 900 m/1hod


Máte nějakou otázku? Jsme tu pro Vás: 


Další možné rozšíření pily KP 900 Easy Cut

- Výstupní třídící dopravník s možností délkového třídění do více skladových boxů. Systém pracuje na principu elektronického měření délek a zatřídění do boxů pomocí vyražečů.

- Možnost řezu a následného třídění až ve 3 kvalitativních třídách.

- Propojení s kancelářským PC – možnost kontroly průběhu práce, zadávání, úpravy hodnot formou vzdáleného přístupu.

- Plynulá regulace rychlosti otáček pilového motoru v případě variabilní změny průměru pilového kotouče a dle požadavku na kvalitu řezu. Regulace se provádí plynulým nastavením hodnoty prostřednictvím ovládacího panelu.

- Oboustranný boční přítlak v místě řezu (tzv. prstový přítlak), který zvýší přesnost kolmosti řezu.

- Automatický přísun materiálu k pile. Možnost zapojení do sériové výrobní linky prostřednictvím příčného podávacího dopravníku na vstupním stole. Synchronizace podávání a automatického spuštění řezného cyklu.

- Možnost doplnění o řadu podávacích a manipulačních prvků v podobě hnaných i nehnaných dopravníků. Výstup stroje lze doplnit o hrabicový dopravník na odřezky nebo na nařezané kostky.


GalerieTechnické údajeMotor7,5 kW/ 11kW/15 kW
Průměr pilového kotouče
500- 600 mm
Výška řezu
viz řezný diagram
pohon zavažečeServo motor
Přesnost podávání materiálu
+- 0,5mm
Rychlost podávání materiálu
60 (120) m/min.
Odsávání
2x 120mm - 30m/s
Pracovní výška
850 mm
Délka vstupního stolu dle požadavku zákazníka
3,2-7,2 m (opce až do 14 m)
Přípojka tlaku vzduchu0,8 MPa
Přípojka elektřiny

Dotykový ovládací panel
ANO

Zajímá Vás více? Rádi Vám poradíme: