Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Krátící pily

Krátící pily

Optimalizační krátící pila KP 500 OPTIM

Optimalizační pila KP 500 Optim je určena pro dřevařské firmy, které zpracovávají masivní dřevo a kladou maximální důraz na kvalitu a výtěžnost své produkce. Slouží k vyřezávání vad a optimalizování fixních délek lamel při výrobě lepeného hranolu, spárovky, masivních nábytkových dílců, parket, podlahových desek, palubek, obalů atd.

Informace o produktu

Pevná a robustní konstrukce optimalizační pily zajišťuje přesné a rychlé krácení dřeva. Podávací zařízení posouvá krácený materiál k řezu s velkou rychlostí a přesností pozicování v rozsahu ±0,3 mm. Obsluha pily provádí vizuální zhodnocení kusu a křídou značí místa s vadami. Materiál je ukládán na vkládací stůl stroje, kde dochází k automatickému načtení délky a označených vad. Tyto informace jsou zpracovány výkonným NC řízením stroje, které stanoví pořezový plán vloženého materiálu. Následuje automatický start a posouvání materiálu do řezu. Řezané díly na výstupu z optimalizační pily odpovídají požadavkům dle označených vad a zadaným fixním délkám materiálu.

Samozřejmostí jsou bezpečnostní prvky, které zajišťují bezpečnost práce na optimalizační pile. Stroj splňuje přísné požadavky na bezpečnost práce, vyplývající z příslušných nařízení a směrnic ES.

Popis stroje

Vkládací zařízení

varianty délky vstupního stolu 4,2 m, 6,2 m (hladký plechový stůl bez válečků)

varianta uspořádání stroje – levá (tzn. vstup materiálu zprava)

max. hmotnost zpracovaného materiálu na vstupu 75 kg

dopředná rychlost posuvu zavážeče do 1,5 m/s

přesnost pozicování zavažeče ±0,3 mm

zpětná rychlost zavažeče (načítání materiálu)  2 m/s

čas pro napozicování a řez: cca 2,4 s

zavážení materiálu – otevřená hliníková osa s lineárním vedením, posuv pomocí ozubeného řemenu 50 mm, pohon servomotor + planetová převodovka

pneumatický zvedací zavážecí mechanismus posuvu materiálu pro načítání délky materiálu a načítání vad materiálu

automatický start posuvu zavažeče

vstupní pneumatický pákový přítlak

boční náklon vstupního stolu 8°


Pila

výkon hlavního motoru 5,5 kW (opce 7,5  kW)

přenos kroutícího momentu na hřídel pomocí ozubeného řemene šířky 30 mm

průměr pilového kotouče 500 mm (550 mm)

dynamický zdvih kotouče do řezu pomocí pneumatického válce

plynulá regulace rychlosti a výšky řezu

horní přítlak řezaného kusu

opce výstupní rolkový přítlak

volba aktivace a deaktivace vstupního přítlaku (opce - výstupního přítlaku)

bezpečnost – zakrytování prostoru řezu krátící jednotky

boční náklon stolu krátící jednotky 8°

ovládací panel – barevný LCD Touch Screen 15“

odhlučněné skříňové provedení

ovládací software SM OPTIMAL


Výstupní stůl, pásový dopravník

pevný plechový hladký stůl délky 2 000 mm

opce třídícího pásového dopravníku délky 3 m, 4 m, 6 m, 8 m

pneumatické třídiče sortimentů – vyražeče

boční náklon výstupního stolu nebo třídícího pásu 8°

 

Zajímá Vás více? Rádi Vám poradíme: 


Základní funkce zařízení

Délková optimalizace

Na počátku se do kusovníku zadají délky a množství kusů požadovaného sortimentu. Tyto údaje můžeme následně aktivovat v programu optimalizace. Ta spočívá v kombinaci jednotlivých navolených délek řezaného sortimentu za účelem minimalizace odpadu.  Kusovník zároveň hlídá řezané množství materiálu a přeruší práci při dokončení úkolu v zadaném sortimentu. Pila automaticky odměřuje délku vkládaného materiálu, takže lze kombinovat více vkládaných délek bez nutnosti předchozího roztřídění. V programu lze nastavit požadovanou délku zařezání čel.

Na zadním pásovém dopravníku jsou polohy pro třídění podle délek řeziva. Jednotlivé vyražeče se spouštějí ve chvíli, kdy u nich je uříznutý díl zadané délky. Třídění je provedeno shozem do připravených boxů nebo na boční skluz.

Počet optimalizovaných délek je bez omezení.

Kvalitativní optimalizace - odpadová 

Optimalizace řeziva podle kvality umožňuje využít pracovní cyklus předcházejících funkcí společně s možností zaznačit křídou vady řeziva. Obsluha provede vizuální zhodnocení kusu, křídou označí místa s vadami, které je nutno vyřezat. Křída obsahuje látku, kterou zaznamenává řídící systém pily. Přejezdem dorazu nad řezaným materiálem při zpětném pohybu se zapíšou aktuální polohy potřebných řezů. Vzniklé díly v různých délkách mezi vyřezanými vadami jsou automaticky proměřovány a pomocí počítače rozřezány na fixní délky dle optimalizovaného řezného schématu. Kusovník určuje počet nařezaných kusů dané délky. Pokud nařezaný díl nesplňuje délku nejmenšího zvoleného sortimentu, odchází do odpadu.

Na zadním pásovém dopravníku jsou polohy pro třídění podle délek řeziva. Jednotlivé vyražeče  se spouštějí ve chvíli, kdy u nich je uříznutý díl zadané délky. Třídění je provedeno shozem do připravených boxů nebo na gravitační skluzy.

Kapacita výroby optimalizační linky

Kapacita výroby je určená rozměry zpracovávaného materiálu, jeho kvalitou a vyráběnými sortimenty. Pro výpočet lze použít údaje o průměrné rychlosti zavažeče 60 m/min. a rychlosti jednoho taktu řezu přibližně 1,0 sekunda. Pro materiál délky 5 m, smrk, 30 x 90 mm, 4 řezy na 1 m je výrobní kapacita 200 – 300 m/hod.

Opce třídícího dopravníku na výstupu

Zadní třídící dopravník s možností délkového třídění do více skladových boxů. Systém pracuje na principu elektronického měření délek a zatřídění do boxů pomocí vyražečů.

GalerieTechnické údajecelkový el. příkon   
8 kW
el. přípojení 
3 x 380 V / 50Hz
tl.vzduch
8 bar (0,8 MPa)
spotřeba tl. vzduchu
500 l/min. (závisí od počtů řezů a počtu vyrážečů)
hmotnost
800 kg
rozměry stroje  

odsávání  
1 x 120 mm, 25 – 30  m/s

Zajímá Vás více? Rádi Vám poradíme: