Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Stroje na výrobu palet

Stroje na výrobu palet

Automatická linka se systémem kontinuálního cyklu výroby palet

Vyrábíte palety a chtěli byste vaši výrobu více zautomatizovat? Potřebujete palety sbíjet, stohovat, vypalovat znaky, ořezávat či frézovat?Jsme schopni vám nabídnout konkrétní řešení pro vaši potřebu výroby palet. Umíme vám nabídnout samostatné části paletovací linky stejně jako kompletní linku na výrobu palet s kapacitou 500 ks palet za směnu, ale také univerzální velkokapacitní linku SMHC na výrobu 2000ks palet za směnu, v tomto případě vidíte řešení s patentovaným systémem Electric Drive. Kompletní linky se sestávají z jednotlivých modulů sbíjecího automatu na výrobu palet SMPA 500. 2 ED, stohovače palet SMPS, linky opracování palet SMOP, dopravníků, manipulátorů, obracečů, atd.

Informace o produktu

Z jakých částí se naše automatická linka se systémem kontinuálního cyklu výroby palet skládá? 1- Vakuový manipulátorslouží k nakládání hranolů na příčný vstupní řetězový dopravník krátících pil. Proces nakládání funguje v automatickém režimu. Dle zadání přenáší vrstvu hranolů z hráně na příčný řetězový dopravník pil a automaticky shrnuje stabilizační proklady. V případě výroby palet, kdy je paleta konstruována s dvěma rozměry kostek, jsou krátící pily pomocí dopravníků zásobovány hranoly z obou stran a každý dopravník obsluhuje separátně vakuum manipulátor.


2 -Zkracovací pily slouží k pořezu kostek. V případě různých šířek kostek na vyráběné paletě, každá z pil řeze jeden rozměr kostek. Proces zavážení hranolů z příčných řetězových dopravníků do pil pracuje v automatickém režimu a obsluha pouze nastavuje potřebnou délku kostky. Na výstupu z krátících pil dochází k separaci předních a zadních ořezů a zbytků kostek s menší než požadovanou mírou. Krátící pily pracují v toleranci délky +/-1 mm. Min./max. délka vstupních hranolů 1250 mm – 4200 mm. Min./max. šířka hranolů 60 mm – 145 mm. Min./max. výška hranolů 60 mm – 100 mm. V případě použití délky hranolů na vstupu kratších než 2500 mm dojde ke snížení kapacity výrobní linky.


3 -Řadící dopravník s nakladačem kostek - vytváří dostatečnou zásobu kostek před linií 1. sbíjecího automatu SMPA – 1. Nakladač kostek mechanicky uchopí jednotlivé kostky a vkládá je do dopravníku SMPA – 1. Nakladač disponuje funkcí otočení kostky o 90° a to všech tří kostek, nebo dle volby prostřední, či krajních kostek.4 -Zásobník ke vkládání příčných a horních desek - zajišťuje manipulaci příčných desek (svlaků) a horních desek do linie sbíjení ze zásobníku a přesun do prostoru vstupního dopravníku SMPA – 1 a umístění desek na již založené kostky.


5 -Sbíjecí automat SMPA-1 - jehož součástí je vstupní dopravník, dopravuje kostky od nakladače řadícího dopravníku do prostoru, kde jsou zásobníky ke vkládání svlaků a horních desek, které uloží na kostky. Vstupní dopravník pracuje kontinuálně se šablonami, které zajišťují přesné umístění kostek v obrazci palety. V prostoru nakládání svlaků a horních desek do sbíjecího stroje SMPA – 1 zajišťuje systém mechanických vodítek přesné umístění svlaků a horních desek na kostky a následuje pozicování palety k jednotlivým sbíjecím krokům. Stroj je osazen boxem s 10 vývody.  Sbíjecí automat disponuje možností použití standardních konvexních a šroubových hřebíků. Horní část palety vychází ze sbíjecího automatu do prostoru následného obraceče palet


6 -Obraceč palet o 180° - provedepo výstupu horního dílu palety ze sbíjecího automatu SMPA - 1 operaci obrácení palety a její vložení do dopravníku sbíjecího automatu SMPA – 2.


7 -Zásobník ke vkládání spodních desek - zajišťuje manipulaci spodních desek do linie sbíjení. Provádí operaci rozmístění spodních desek do prostoru vstupního dopravníku SMPA – 2 a umístění desek na kostky palety.


8 -Sbíjecí automat SMPA-2 - jehož součástí je vstupní dopravník, dopravuje hotovou část vrchní palety od obraceče 180° do prostoru, kde zařízení pro přípravu a vkládání uloží spodní desky na kostky palety. Vstupní dopravník pracuje kontinuálně se šablonami, které zajišťují přesné pozicování palety. V prostoru nakládání spodních desek a vstupu palety do sbíjecího stroje SMPA – 2 zajišťuje systém mechanických vodítek přesné umístění spodních desek na paletu a následuje pozicování palety k jednotlivým sbíjecím krokům. Stroj je osazen boxem s 10 vývody. Sbíjecí automat disponuje možností použití standardních konvexních a šroubových hřebíků. Kompletní hotová paleta vychází ze sbíjecího automatu na vstupní dopravník linky opracování, kde paleta vstupuje do zařízení na vypalování znaků.


9 -Zařízení na vypalování znaků -  slouží k vypalovaní max. 6-ti znaků na paletu. Je možno volit počet vypalovaných znaků. Vysokovýkonné topné spirály zajišťují kvalitní a rychlé vypálení znaků. Pokud není potřeba značení palety, je možno danou sekci deaktivovat.


10- Zařízení na ořez rohů  slouží k ořezu rohů palety. Pokud není potřeba ořezání palety, je možno danou sekci deaktivovat.


11- Zařízení na frézování spodních náběhů paletyslouží k frézování náběhových hran spodních desek. Pokud není potřeba frézování palety, je možno danou sekci deaktivovat.


12- Otačeč o 90°-  převezme palety ze sekce zařízení na frézování a provede otočení palety o 90° pro přípravu palety ke stohování a možnému zámkování palety.


13- Obraceč o 180° - zařízení určené k obrácení palet k prostému stohování a umožnění funkce zámkování palet do stohu. V případě prostého stohování se obrací každá paleta a při volbě zámkování palet dochází k zámkování palet v daném obraceči o 180°.


14 -Stohovač paletumožňuje stohovat palety na sebe do stohu, a to prostě jedna na druhou, nebo přebírá zámkované palety z obraceče o 180°.


15- Výstupní řetězový dopravníkslouží k vyvážení stohů ze stohovače. Odběr palet je možný ze strany dopravníku nebo z čela. Dopravník umožňuje přivolání stohu do vyklizovací pozice pomocí dálkového ovladače.


GalerieTechnické údaje